Home \ Zbutes Uji Komercial

Zbutes Uji Komercial
Te gjitha modelet ne dispozicion si Simplex,DUPLEX,TRIPLEX, ose QUADPLEX konfiguruese te gjitha te drejtuar nga nje kontrollues te vetem. Kosto e ulet deri ne klasen e lehte ne qofte se ndodh zgjerimi-shtoni vetem njesite e Bombulave ne presion
Kursim ne faturat e energjise Efikasitet me te larte te energjise Shpenzime me te vogla Shpenzime te reduktuara per mirembajtjen e pajisjeve Me pak rrezik te pajisjeve per shkak te deshtimit me shkalle te ndertuar
Cip gjenial e sistemit kontrollues- I fundit ne efikasitetin e kripes dhe ujit. Elektronik me tension te ulet- e sigurte dhe e lehte per tu instaluar. Bypass automatic gjate regjenerimit Rreshire e larte automatike-per jete me te gjate dhe permisimin e efikasitetit. Shperndares te vete pastrimit Normat e rrjedhjes se jashtezakonshme Detyre e rende e valvules kontrolluese-me me pak pjese levizese per te siguruar Besueshmerine qe ti mund te Besosh
Kontrolluesi lejon sherbimet paralele dhe kriposjet proporcionale me sisteme shume te rezervuara- kontrolluesi mund te jete I vendosur per te mbajtur nje efikasitet te deshiruar ose te ndryshoje tek auto rregullimi,kerkesen e kripes efikase ose operon rezervuarin.
eafrwe4yw dghjtr ryjrty jyur h rth