Home \ Aparate Osmotike Familjare

Aparate Osmotike Familjare
Ky dispecer mund te kombinohet me te gjitha aparatet familjare dhe komerciale te pastrimit te ujit te pijshem Ofron uje te ngrohte dhe te ftohte
Sistem osmotik Merlin.Ky sistem vjen ne versionin familjar nga kompania GE osmonics.teknologjia e fundit per sistemet familjare me furnizim direkt.
Ky dispecer mund te kombinohet me te gjitha aparatet familjare dhe komerciale te pastrimit te ujit te pijshem Ofron uje te ngrohte dhe te ftohte
Aparati ka pompe, transformator, valvol elektromagnetike dhe presioni, depozite uji 12 litra ne presion
Aparati ka edhe valvol elektromagnetike dhe presioni, depozite uji 12 litra ne presion